Artykuły i warsztaty

Prowadzę warsztaty jak również szkolenia z zakresu profilaktyki i leczenia bólu, prewencji urazów sportowych, optymalizacji regeneracji po wysiłku fizycznym oraz pracy zawodowej.

3 listopada 2018

Maraton Warszawski

3 listopada 2018

Artykuły w SZOSIE

Swoją wiedzą i doświadczenie w pracy z kolarzami dzielę się regularnie na łamach dwumiesięcznika SZOSA.